Veehouders

De Stichting I-VEE werkt ten behoeve van de agrarische sector in zijn algemeen en in de dierhouderij in het bijzonder. Onze missie is het verminderen van de emissies van broeikasgassen en ammoniak in alle relevante diersectoren, waaronder de melkveehouderij, de vleesveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, geitenhouderij en de paardenhouderij.