Van pril idee tot marktintroductie
Van vraagbaak tot kritisch klankbord

Stichting I-VEE initieert en ondersteunt projecten die een emissievrije en klimaatneutrale veehouderij tot doel hebben. Dit doet I-VEE zowel in Nederland als mondiaal. De stichting richt zich op projecten die resultaat bieden op korte termijn, maar ook op projecten die insteken op oplossingen voor toekomstige generaties. De inzet: met hoogwaardige kennis en technieken, milieubelastende emissies uit de veehouderij reduceren. I-VEE assisteert bij technische innovaties en managementaanpassingen en staat innovators bij vanaf pril idee tot functionerend prototype en marktintroductie.

Maar I-VEE is er ook als vraagbaak en kritisch klankbord voor bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Want alleen als beleid en onderzoek aansluiten op praktische mogelijkheden én innovaties haalbaar en betaalbaar zijn, kunnen veehouders stappen voorwaarts zetten. Ons ultieme doel: samen met alle ketenpartijen, stakeholders én veehouders toewerken naar een emissieloze veehouderij voor een duurzame voedselproductie.