Projecten

Stichting I-VEE werkt aan een breed scala van projecten op gebied van
emissiereductie.

Jaar 2024

  • I-VEE is door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar keldergassen uit melkveestallen. Dit in het kader van het project “Boerveilig”. Dit project wordt in de loop van 2024 afgerond.