Kenniscentrum

Home
Kenniscentrum
  • Soort Kennis

  • Thema

  • Aandachtsgebied

  • Veehouderij sectoren

Stichting I-VEE is initieel een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding. I-VEE houdt zich bezig met het onafhankelijk verrichten van onderzoek, experimentele ontwikkeling en met het breed binnen de branche verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van publicaties en kennisoverdracht. Iedereen is welkom, er is geen exclusieve toegang tot de onderzoekscapaciteit en de verkregen onderzoeksresultaten. I-VEE ondersteunt haar partners op de weg naar een doelmatig en daadkrachtige innovatie die aansluit op nationaal en internationaal stikstof- en klimaatbeleid. De ondersteuning gebeurt door actieve participatie en geeft veerkracht aan projecten zodat de toekomstbestendigheid van innovaties sterk toeneemt.

Praktijktraining ammoniakemissie Omgevingsdiensten Groningen en Drenthe

Praktijktraining ammoniakemissie Omgevingsdiensten Groningen en Drenthe

Emissie-arme stalsystemen in de rundveehouderij

Ga naar artikel
Emissiereductie in de kalverhouderij (presentatie seminar Alfa Accountants en Adviseurs)

Emissiereductie in de kalverhouderij (presentatie seminar Alfa Accountants en Adviseurs)

Perspectief van brongerichte emissiereductie in de vleeskalverhouderij.

Ga naar artikel
Perspectieven voor het verleggen van emissiegrenzen (presentatie jaarvergadering Fedecom)

Perspectieven voor het verleggen van emissiegrenzen (presentatie jaarvergadering Fedecom)

De ammoniak-uitstoot vanuit (ondermeer) de landbouw leidt tot verzuring en eutrofiëring van bos- en natuurgebieden en tot overbelasting van het grondwater; ook wordt de vitaliteit van bos en natuur erdoor aangetast.

Ga naar artikel
Actualiteiten rondom emissie van ammoniak en broeikasgassen (presentatie dealerdag Spinder)

Actualiteiten rondom emissie van ammoniak en broeikasgassen (presentatie dealerdag Spinder)

Een update over de wet en regeling rondom emissie en ammoniak en broeikasgassen.

Ga naar artikel
Emissiearme opslag en toediening van mest (presentatie vakbeurs Agro Techniek Holland)

Emissiearme opslag en toediening van mest (presentatie vakbeurs Agro Techniek Holland)

Nul-emissie van NH3 en Broeikasgassen uit de veehouderij.

Ga naar artikel
AJK Innoveren in stal- en opslag

AJK Innoveren in stal- en opslag

Innoveren in stal- en opslag; wat kunnen we met MestVERwerking en mestBEwerking?

Ga naar artikel
Innovatie voor schonere mest is geen kattenpis – Friesch Dagblad – 06-07-2024

Innovatie voor schonere mest is geen kattenpis – Friesch Dagblad – 06-07-2024

De uitstoot van broeikasgassen van koeienstallen moet omlaag. Boeren willen zich daar wel voor inspannen, maar niet op basis van modelberekeningen van de emissie (het omstreden Aerius-systeem). Jan van der Zijl en Sanne van Rijs hebben op hub bedrijf in Vegelinsoord een innovatieve stal neergezet. Er kom nogal wat bij kijken.

Ga naar artikel
Presentatie Agrifirm door Ruud Tijssens

Presentatie Agrifirm door Ruud Tijssens

Gaat doelsturing wat worden? Innovatie ten diensten van een gezonde melkveehouderij.

Ga naar artikel
Maatschappelijk verantwoord ondernemen door Eric van den Hengel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door Eric van den Hengel

Hoe Haskerweide invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ga naar artikel
Presentatie Haskerweide foor Familie van der Zijl – van Rijs

Presentatie Haskerweide foor Familie van der Zijl – van Rijs

Sanne van der Zijl verteld het verhaal van haar innovatieavontuur

Ga naar artikel
Image
Image

Innovaties in de landbouw die de stikstofuitstoot zouden kunnen verminderen?  Bekijk deze voorbeelden!

Projecten

Stichting I-VEE werkt aan een breed scala van projecten op gebied van emissiereductie.

Doneren

Alleen samen kunnen we kennis laten groeien. Jij kunt daarbij helpen, onder andere door je als partner of expert aan te melden. Maar er is ook een andere manier. I-VEE is en stichting met een ANBI-status. Dit betekent dat een eventuele gift aan I-VEE geheel of deels aftrekbaar is van je belastbaar inkomen. Je kunt dus een donatie doen met een belastingvoordeel. Bovendien gelden voor een ANBI-stichting verlaagde belastingtarieven.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Download de pdf donoren met belastingvoordeel Download de pdf met algemene voorwaarden Download de pdf met I-VEE ANBI merk Voorwaarden annulering van doorlopende donatie

Bedrag