Bestuur van de Stichting I-VEE

Eric van den Hengel
Voorzitter
e.vandenhengel@i-vee.nl

Wim Maaskant
Penningmeester
w.maaskant@i-vee.nl

Will van Hoof
Secretaris
w.vanhoof@i-vee.nl

Gert Jan Monteny
Bestuurder
gj.monteny@i-vee.nl

Algemene bepalingen

Beheer van het vermogen van de instelling

Het beheer van het vermogen van de instelling wordt gevoerd door de door bestuurders aan te wijzen penningmeester en gecontroleerd door de accountant. De stichting I-VEE heeft géén winstoogmerk.

Besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen van de instelling wordt besteed aan:

  • Onderzoek;
  • Monitoring (bemonstering en analyses);
  • Inkoop kennis en diensten;

Aanstelling van het bestuur

De bestuursleden zijn in aanvang de oprichters van de instelling. De Instelling heeft statuten waarin het functioneren van de instelling en de bestuursleden wordt geregeld. De bestuurders ontvangen voor hun bestuursfunctie geen beloning.

Regeling inzake belangenverstrengeling

Het bestuur van stichting I-VEE heeft een regeling inzake belangenverstrengeling opgesteld. De Raad van Toezicht van de stichting heeft deze regeling vastgesteld.
Download hier de regeling

 

Nevenfuncties bestuur

Download hier de nevenfuncties van de bestuursleden van I-VEE.