Bestuur Stichting I-VEE

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur van de stichting stelt een beleidsplan op dat inzicht geeft in de werkzaamheden van de stichting, de wijze waarop de stichting geld werft, de wijze waarop het vermogen van de stichting wordt beheerd en de wijze waarop het vermogen van de stichting wordt besteed.

Eric van den Hengel
Voorzitter
e.vandenhengel@i-vee.nl

Willem Maaskant
Penningmeester | Secretaris
w.maaskant@i-vee.nl

Raad van toezicht Stichting I-VEE

De raad van toezicht is samen met het bestuur verantwoordelijk voor het goed, efficiënt en verantwoord leiden van de stichting. De raad richt zich bij de vervulling van zijn toezichthoudende taak op een goed evenwicht tussen de belangen van de stichting en de belangen van bij de stichting betrokken instanties, instellingen en personen zodat deze in overeenstemming zijn en blijven met de visie op de maatschappelijke opdracht van de stichting. De raad is belast met de goedkeuring van de strategische besluiten van het bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit:

Fred Stouthart
– 2000 – 2023 Agrarisch adviseur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
– 1992 – 2000 Coördinator Bureau TES
– 1983 – 1992 Projectmedewerker Centrum Landbouw en Milieu (CLM)

Hans Erbrink
– 2015 – heden   Eigenaar Erbrink Stacks Consult
– 1980 – 2015     Senior consultant KEMA
– 1978 – 1980     Onderzoeker DSM Delft

Fred Stouthart

Hans Erbrink

Algemene bepalingen

Beheer van het vermogen van de instelling

Het beheer van het vermogen van de instelling wordt gevoerd door de door bestuurders aan te wijzen penningmeester en gecontroleerd door de accountant. De stichting I-VEE heeft géén winstoogmerk.

Besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen van de instelling wordt besteed aan:

  • Onderzoek;
  • Monitoring (bemonstering en analyses);
  • Inkoop kennis en diensten;

Aanstelling van het bestuur

De bestuursleden zijn in aanvang de oprichters van de instelling. De Instelling heeft statuten waarin het functioneren van de instelling en de bestuursleden wordt geregeld. De bestuurders ontvangen voor hun bestuursfunctie geen beloning.

Regeling inzake belangenverstrengeling

Het bestuur van stichting I-VEE heeft een regeling inzake belangenverstrengeling opgesteld. Deze regeling is aan de in oprichting zijnde Raad van Toezicht van de stichting ter vaststelling voorgelegd.
Download hier de regeling

 

Nevenfuncties bestuur

Download hier de nevenfuncties van de bestuursleden van I-VEE.