Samenwerken

I-VEE investeert samen met partners in het ontwikkelen van technologie en techniek. Daarnaast leveren we denkkracht aan bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en samenwerkingsverbanden.

We verzamelen en analyseren beschikbare en nieuwe kennis en zetten die kennis om in nieuwe perspectiefvolle concepten en samenwerkingen. I-VEE deelt kennis en expertise waar mogelijk met stakeholders en de markt. Zo zorgen wij ervoor dat we samen met onze partners efficiënt en effectief werken aan de transitie naar zero-NH3 emissie en CO2-neutraliteit: aanpassingen die nodig zijn om duurzaam, gezond en veilig voedsel te kunnen produceren in een veranderend klimaat met respect voor mens en dier.

De rol van onze partners is divers. Partners kunnen samen met ons kennis ontwikkelen of kennis delen. Maar een partner kan ook een opdracht neerleggen bij I-VEE of een diensten aanbieden.

Wil je partner worden van I-VEE?

Neem dan contact met ons op.

Onze partners

BoerVeilig

BoerVeilig is een landelijke campagne met als doel om ongelukken op het boerenerf te voorkomen. Dit doen we door ervaringen te delen, bewustwording te creëren en tools aan te bieden zodat jij als boer veilig je werk kunt doen. BoerVeilig wil veiligheid op het erf bespreekbaar maken en daarbij Lees meer...

Veehouders

De Stichting I-VEE werkt ten behoeve van de agrarische sector in zijn algemeen en in de dierhouderij in het bijzonder. Onze missie is het verminderen van de emissies van broeikasgassen en ammoniak in alle relevante diersectoren, waaronder de melkveehouderij, de vleesveehouderij, varkenshouderi Lees meer...

Fedecom

Fedecom is de brancheorganisatie van fabrikanten, importeurs en dealers in machines en techniek ten behoeve van agro, groenbeheer en logistiek. De vereniging komt voort uit de Federatie Agrotechniek (fabrikanten en importeurs) en het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (dealers). Met ongevee Lees meer...