Jaar 2023

 • Tweejarig onderzoek naar keldergassen
  Op verzoek van ZuivelNL is de Stichting I-VEE een tweejarig onderzoek gestart naar keldergassen. Dit project wordt uitgevoerd samen met LTO Nederland en NAJK. Het omvat een tweejarig project waarin twaalf melkveehouders  een jaar lang elke twee maanden metingen uitvoeren in hun stal (met vier verschillende vloertypen). Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de gehaltes aan mestgassen onder diverse omstandigheden. Deze groep melkveehouders zal ook regelmatig als studiegroep bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Alle informatie die gedurende het project wordt verzameld, zal gebundeld worden in een handboek met praktische handvatten.
  Literatuuronderzoek Mestgassen: een onzichtbare vijand, I-VEE 2023-0001
 • Onderzoek naar lokaal gebruik van biogas
  Op verzoek van de gemeente Lopik is de Stichting I-VEE een een onderzoek gestart naar de mogelijkheid voor de productie en het lokaal gebruik van biogas uit monomestvergisting. De gemeente Lopik heeft I-VEE gevraagd om een onafhankelijke studie uit te voeren naar de mogelijkheden om de energievoorziening van bedrijventerrein De Copen in de gemeente te realiseren via de productie van electiciteit en/of Groen Gas door mono-mestvergisting op de (tenminste 40) grotere (melk-)veehouderijbedrijven in de nabijheid van dat bedrijventerrein. De studie wordt begin 2024 afgerond met een openbaar rapport.

 • Projecten Versnellingsagenda zes zandprovincies
  De zgn. ‘zes zandprovincies’ hebben tot doel om lopende en geplande initiatieven op het gebied van emissiereductie binnen de veehouderij via versnellingsgelden van de overheid een ‘boost’ te geven, zodat deze versneld tot realisatie, uitvoering en dus resultaat komen. I-VEE heeft bij vier van deze initiatieven (projecten) de rol op zich genomen van onafhankelijk toezichthouder bij het tot stand komen van de projectplannen. Alle projecten sluiten naadloos aan bij de doelstelling, visie en missie van I-VEE.