Eric van den Hengel

Met zijn kennis en ervaring draagt Eric  bij aan de ontwikkeling van duurzame voedsel en veehouderijsystemen wereldwijd. Zijn hele werkzame leven is Eric betrokken bij emissiearme staltechnieken.

Als voormalig eigenaar van een bouwadviesbureau in de agrarische sector heeft hij veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen en praktijkrijp maken van innovatieve stalsystemen. Met zijn moderne kijk op bedrijfsontwikkeling zoekt Eric altijd naar onderscheidende technieken die bijdragen aan een integrale emissiereductie en de langetermijnvisie van de veehouderij.

Neem contact op met Eric
GSM: +31(0)6 15 85 34 85
Mail: e.vandenhengel@i-vee.nl